(+36-30) 585-5751
(+36-1) 452-0051
info@patronet.hu
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
(+36-30) 585-5751

Domain szolgáltatásaink

A hon­lap meg­va­ló­sí­tá­sa a név­vá­lasz­tás­sal kez­dő­dik. Az Ön ál­tal ki­vá­lasz­tott do­ma­in ne­vet el­len­őriz­zük, re­giszt­rál­juk, igény ese­tén át­irá­nyít­juk vagy sub­do­ma­ine­ket ala­kí­tunk ki. Önnek lehetősége van hazai, nemzetközi és ékezetes domainek regisztrációjára is.

Do­ma­in ke­re­sőnk­kel el­len­őriz­he­ti, hogy az Ön ál­tal le­fog­lal­ni kí­vánt do­ma­in név el­ér­he­tő-e re­giszt­rá­ci­ó­ra, vagy már fog­lalt. A ha­zai és a nem­zet­kö­zi, illetve az ékezetes do­ma­in ne­vek kö­zött egy­aránt ke­res­het.
Éke­ze­tes do­ma­in ne­vek ke­re­sé­se­kor a ke­re­ső ta­lá­la­ti ered­mé­nye mel­lett, a do­ma­in név kó­dolt vál­to­za­tát is meg­ta­lál­ja.
Az ada­tok le­ké­ré­se a szer­ve­rek­től né­hány má­sod­per­cet igény­be ve­het.

Domain regisztrációs hírek

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa 2011. június 1-től a .hu domain nevek 14 napos várólistáját megszünteti. Ezt követően a .hu végződésű domain nevek regisztrációs folyamata felgyorsul.

A technikai és regisztrációs adatok ellenőrzését követően 8 napra publikus várólistára kerülnek a .hu domain nevek. Az igényelő feltételesen  ez idő alatt már használatba is veheti és amennyiben a 8 nap alatt nem érkezik kifogás a, sajátjának tudhatja a .hu végződésű domain-t.

 

VÁLASZTHATÓ KEDVEZMÉNYEK .hu VÉGZŐDÉSŰ DOMAIN REGISZTRÁCIÓJA ESETÉN

 • Amennyiben Ön domain regisztrációja mellett tárhely és/vagy webmail szolgáltatásunkat is igénybe veszi,
  a tárhely és/vagy webmail biztosítás havidíjából most 1 hónapot elengedünk! ( min. 1 éves szerződés és
  éves díjfizetés esetén)
 • Amennyiben Ön domain regisztrációja mellett tárhely és/vagy webmail szolgáltatásunkat is igénybe veszi,
  domain nevét ingyenesen regisztráljuk! ( min. 1 éves szerződéssel)
 • Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a regisztrálni kívánt domainhez tartozó honlapot cégünkkel készítteti el,
  a domain regisztráció költségét átvállaljuk Öntől.

 

 

A do­ma­in re­giszt­rá­ció költ­sé­ge domain végződések szerint eltérő:

.hu domain bejegyzése, 2 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

2.600 Ft + Áfa / 2 év

.com domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.500 Ft + Áfa / év

Ékezetes .hu domain bejegyzése, 2 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.990 Ft + Áfa / 2 év

Ékezetes  .com domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.700 Ft + Áfa / év

.net domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.500 Ft + Áfa / év

.org domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.500 Ft + Áfa / év

.eu domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

5.000 Ft + Áfa / év

.info domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.000 Ft + Áfa / év

.biz domain bejegyzése, 1 éves fenntartással, DNS1 és DNS2 biztosításával

3.000 Ft + Áfa / év

Fenti domain regisztrációs díjak egyszeri díjként értendők.

Kérésére bármilyen egyéb végződésű domain regisztrációját is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján.

Egyéb domain szolgáltatáshoz kapcsolódó díjaink:

Fenntartási díj a bejegyzést követő 2 év lejárta után .hu domain esetében

2.000 Ft + Áfa / év

Regisztrátorváltás .hu domain esetében*azonban a regisztrátorváltás alkalmával 1 éves hosszabbítási díj fizetendő, mely 2.000 Ft + Áfa

0 Ft*

Igénylőváltás .hu domain esetében

2.000 Ft + Áfa

Törlési listán álló domain visszaállítása .hu domain esetében

1.500 Ft + Áfa

Hosszabbítási díj .hu domain esetében

2.000 Ft + Áfa

Fenntartási díj a bejegyzést követő év lejárta után .com, .net, .org domain esetében

3.500 Ft + Áfa / év

Regisztrátorváltás .com, .net, .org domain esetében * azonban a regisztrátorváltás alkalmával 1 éves hosszabbítási díj fizetendő, mely 3.500 Ft + Áfa

0 Ft*

Igénylőváltás .com, .net, .org domain esetében

2.600 Ft + Áfa

Gyakori kérdések és válaszok a domain regisztrációval kapcsolatban:

Mit kell tennem, ha az általam kiválasztott szabad domaint regisztrálni szeretném?
A Domain keresés oldalon található domain ellenőrző, kereső eszközzel ellenőrizheti, hogy az Ön által lefoglalni kívánt domain név elérhető-e regisztrációra, vagy már foglalt. A hazai és a nemzetközi domain nevek között egyaránt kereshet.
Miután megbizonyosodott róla, hogy az Ön által kiválasztott domain név szabad, válassza ki, hogy cégként vagy magánszemélyként szeretné azt regisztráltatni. 

Milyen végződésű domaineket regisztrálhatok?
Bármely végződésű domain regisztrációját elvégezzük, amelyet a hatályos törvényi szabályozások engedélyeznek.
A .hu, .com, .org., biz., .info, .eu végződésektől eltérő végződésű domainek regisztrációjával kapcsolatban kérje tájékoztatásunkat! 

Van lehetőségem ékezetes domain regisztációjára?
Igen, 2004 tavaszától van lehetőség ékezetes domainek regisztrálására.
 Az ékezetes domainek regisztrációja semmiben sem tér el a többi domain regisztrációjától. 

Mennyi időt vesz igénybe a domain regisztrációja?
A domain regisztráció a regisztrációhoz szükséges dokumentumok (a  Meghatalmazás, cégek esetében cégkivonat és
aláírási címpéldány is) beérkezésétől, illetve a proforma számla kiegyenlítésétől számítva .hu végződésű domain esetén általában 14 nap múlva aktiválódik (ezen időszak alatt az adott domain név várólistára kerül, más már nem adhat be rá regisztrációs kérelmet), míg az egyéb végződésű domainek (.com, .eu, .org, stb.) átlagosan 1-3 munkanapon belül kerülnek bejegyzésre. A domain regisztráció megindításáról és megtörténtéről Partnereinknek e-mailben adunk tájékoztatást.

Milyen költséggel jár a domain regisztráció és a fenntartás? 2 év és utána?
A domain regisztrációnak van egy egyszeri költsége, mely domain végződésenként eltérő. A regisztráció végződéstől
függően egy vagy két éves fenntartást is magában foglal. Ezt követően a domain név további fenntartásának van
egy évenkénti díja. A díjak mértékét itt találja részletesen.

Hogyan fizethetem ki a domain regisztráció díját?
A kiválasztott domain regisztrációjának költségéről proforma számlát állítunk ki Partnerünk számára, melyet e-mailben juttatunk el hozzájuk. A proforma számla kiegyenlítését követőe a nullás végszámlát is postán küldjük Partnereinknek.
Előzetes időpontegyeztetés esetén lehetőség van a regisztráció díjának irodánkban történő készpénzes befizetésére is.

Milyen domaint érdemes regisztrálni?
Mivel az internetezők legnagyobb része keresők segítségét használja egy adott témával kapcsolatos oldalak
megtalálására, ezért bizonyos, a cég tevékenységére jellemző kulcsszavak domainkénti regisztrációját javasoljuk.
(pl. a Kovács és Társa Kft. üvegezéssel foglalkozik, akkor hatékonyabb pl .a www.uvegezes.hu vagy a
www.uveges .hu domainek regisztrációja, sem mint a www.kovacsestarsa.hu)

Lehetséges-e, hogy több domain ugyanarra a honlapra mutasson?
Igen, lehetséges.

Mit tegyek, ha az általam kiválasztott domain már foglalt?
Amennyiben a keresés azt mutatja, hogy az Ön által regisztrálni kívánt domain már foglalt, Ön két dolgot tehet.
Megnézheti, hogy az Ön által regisztrálni kívánt, foglalt domain aktív használatban van-e, azaz kapcsolódik-e hozzá
honlap.
Ha nem, akkor Ön felveheti a kapcsolatot a domain tulajdonosával és tárgyalhat vele a domain adás-vételéről.
A domain tulajdonosának adatait a domain keresőnk alján, a Whois szerver válaszában találhatja meg.
Ha a domain már használatban van, vagy az adás-vétel nem bizonyul eredményesnek, próbáljon egy,
az eredetihez hasonló, szabad domain keresésével.

PatroNet Consulting Kft.

 

(+36-1) 452-0050

(+36-30) 585-5751

 

info--.at.--patronet.hu

1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 5.
GPS: N 47° 30' 25.815"
E 19° 5' 11.4786"