Szótár
Szócikk: RDF

Resource Description Framework

A W3C által kidolgozás alatt levõ technológia a Web-alapú információforrások és dokumentumok különbözõ metadata szabványainak egységes kezelésére.